Zonguldak Belediye Meclisi 5 maddeyi komisyonlara gönderdi

Zonguldak Belediye meclisinde gündeme gelen 5 madde oy birliği ile komisyonlara gönderildi.

Zonguldak Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk birleşimi Belediye Başkanı Tahsin Erdem başkanlığında belediye nikah salonunda yapıldı.

Gündemde 5 madde ise oy birliği ile komisyonlara gönderildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının ve Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı görüşüler ilgili komisyona havale edildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte B4 gurubunda yer alan Belediye kadrolarında yapılacak olan ihdas değişikliğine ait 1 sayılı cetvelin görüşülmesi hakkındaki yazısı okunarak komisyona gönderildi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Zonguldak Belediye Gelirleri Tarifesinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri Ücretleri bölümünde Su Ücret Tarifesi ve Atıksu Ücret Tarifesi konulu kısımların (B) bendinin “Engelli İndirimli Konut” şeklinde düzenlenmesi ve (J) bendinin eklenerek “Şehit Yakını ve Gazi İndirimli Konut” şeklinde düzenlenerek ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı okunarak komisyona gönderildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Merkez İlçe sınırları içerisindeki Belediye mülkiyetinde veya hissesi bulunan taşınmazların, 29813290 sayılı kanun 10/C maddesi kapsamında hak sahipliği tespit edilen kişilere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğin 7’nci maddesi gereği yapı kayıt belgesi sahiplerine ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17/3 maddesince parsel hissedarlarına tahsisen devir veya doğrudan satışlarına ilişkin ilgili kurumlarda yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümeni ile Belediye Başkanı Tahsin Erdem’e yetki verilmesi hakkındaki yazısı okunarak komisyona gönderildi. – ZONGULDAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir